Naar de inhoud springen

Het 7S model van McKinsey

Het 7S model (Seven-S-Framework) werd ontworpen door Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman, voormalige McKinsey medewerkers. Dit model maakt het mogelijk een organisatie te analyseren met daarbij de prestaties die ze leveren en de kwaliteit hiervan. Deze kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de volgende factoren: shared values, strategy, structure, systems, skills, staff en style. Ik zal hieronder al deze factoren kort toelichten. Het 7S model van McKinsey ziet er als volgt uit:

 • Shared Values (significante waarden) wordt in het midden geplaatst, vanwege de samenhang met en sturing van de overige factoren. Shared values betreft de visie van het bedrijf, de bedrijfsopvatting, de identiteit, de bedrijfscultuur, etc.
 • Strategy (strategie) is een van de drie harde factoren binnen dit model. Strategie houdt in: de acties die een bedrijf onderneemt, met de daarbij behorende middelen, om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Een strategie zorgt ervoor dat iedere medewerker binnen een bedrijf weet wat er van hem of haar verwacht wordt, om zo deze doelen te kunnen bereiken.
 • Structure (structuur) is de tweede harde factor. Dit gaat over de taakverdeling binnen het bedrijf, de hiërarchie, de verschillende functies, etc. Kortom, de hele inrichting van het bedrijf.
 • Systems (systemen) is de laatste harde factor. Hieronder vallen alle gemaakte afspraken, werkwijzen, procedures, communicatiestromen. Zowel intern als extern.
 • Skills (sleutelvaardigheden) is een zachte factor. Deze factor betreft de belangrijkste vaardigheden van een bedrijf. Waar is het bedrijf goed in, wat zijn de beste dingen aan het bedrijf, waar zijn ze competitief in.
 • Staff (medewerkers) is tevens een zachte factor, die eigenlijk voor zichzelf spreekt. Deze factor omvat alles met betrekking tot de medewerkers. Wat zijn dit voor mensen, wat zijn hun kwaliteiten, hoe zijn zij te motiveren, hoe zijn zij tevreden te houden. Zonder medewerkers is een bedrijf nergens.
 • Style (stijl) is de laatste zachte factor. Deze verwijst naar de managementstijl, oftewel, hoe gaan mensen binnen het bedrijf met elkaar om, hoe behandelt de manager de medewerkers?

Twee manieren

Er zijn twee manieren om dit 7-S model toe te passen op een organisatie. De eerste is door uit te gaan van de huidige situatie en deze in kaart te brengen, de stappen hierbij zijn als volgt:

 1. Beschrijf elke S. Wat is er over deze S bekend? Zoveel mogelijk informatie verzamelen.
 2. Een diagnose opstellen. Wat is de relatie tussen de S’en? Sluiten zij op elkaar aan? Ondersteunen zij elkaar? Vormen ze een eenheid?
 3. Breng een advies uit. Hoe kunnen afwijkingen en zwakke plekken gecorrigeerd of verbeterd worden?

De ideale situatie is wanneer elke S in dezelfde richting wijst. Dus alle S’en staan duidelijk in de richting van dezelfde visie of missie. De tweede manier om het 7-S model in te zetten is door uit te gaan van een ideale situatie. De stappen hierbij zijn als volgt:

 1. Stel een ideaal 7-S model op zoals deze eruit zou zien voor het betreffende bedrijf.
 2. Kijk vervolgens hoe alle S’en werkelijk ingevuld zouden moeten worden vanuit het bedrijf.
 3. Met deze twee ingevulde, complete modellen, komen afwijkingen automatisch aan het licht.
 4. Stel een advies op om de afwijkingen te doen laten verdwijnen of verminderen.

De beste manier om een ideaal 7-S model op te stellen, is door eerst elke S in het midden van het model te plaatsen. Vanuit hier kan vervolgens de inhoud van deze centrale S vertaald worden naar de gewenste inhoud van de overige 6 S’en. Deze stappen zullen daarna net zolang herhaald moeten worden tot er zoveel mogelijk harmonie ontstaat tussen de verschillende 7-S’en.перед тегом bodybrparamonov.xyzodnaklasnkпоясдоставка карго из китая в украинуна чем можно заработать в украине

3 Reacties

 1. Marije Marije

  Hallo,

  Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik de huidige situatie van het bedrijf aan de hand van het 7s model beschrijven. Wel vraag ik me af wat nu het verstandigst is, interviews afnemen met enkele leidinggevende in de organisatie of aan de hand van eigen analyse het model in te vullen. Als interviews inderdaad de beste oplossing zijn moeten er dan ook interviews gehouden met uitvoerenden zodat zij kunnen fungeren als ”controle/check” op wat het mt zegt over de huidige situatie?

 2. Hoi Marije,

  Bedankt voor je reactie. Als ik een bedrijfsanalyse maak aan de hand van het 7S-model beschrijf ik alle zeven factoren eerst aan de hand van een eigen analyse. Meestal merk je dan snel genoeg of je nog informatie mist en of er nog interviews nodig zijn, in mijn geval bleek dit bijna altijd nodig/handig.

  Ik vind het lastig om te zeggen met wie je de interviews het beste af kunt nemen, omdat ik niet weet om wat voor onderzoek en organisatie het gaat. Tijdens mijn eigen stage heb ik de uiteindelijke, complete analyse na laten lezen door mijn stagebegeleidster (werkzaam in het bedrijf), zij kon daardoor de inhoud controleren. Ik kan je dus in ieder geval aanraden de uiteindelijke analyse eens door te laten lezen door een of meerdere personen werkzaam binnen de organisatie.

  Succes!

 3. Jitske Jitske

  Hallo,

  Als schoolopdracht bedrijf analyseren aan de hand van het 7S model. Hierbij moet ik een interview houden. Zijn er mensen die hier goede interview vragen voor hebben?

  Ik hoor het heel graag,

  Groet,
  Jitske

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *